Downloads

Vind hier al onze technische informatie en documentatie

Vanaf 1 juli 2013 moeten alle Europese producenten van bouwproducten verplicht hun producten markeren met het CE-label waardoor blijkt dat de producten in overeenstemming zijn met de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm (hEN) of in overeenstemming met een European Technical Assessment (ETA).


Toelichting

CE-markering

Het label op een verpakking met daarop de CE-markering verzekert de verkopers en gebruikers van deze producten dat de prestatie-eigenschappen van die producten voldoen aan de Europese productnormen.

DoP

De bij het CE-merk behorende Prestatieverklaringen (oftewel DoP - Declaration of Performance) kunnen voor de relevante producten hieronder gedownload worden door de merknaam van het product onder in te voeren.

Diversen

Andere documenten die gedownload kunnen worden via het invoeren van merknaam of naam van de producent zijn:

  • Brochures van de producent en productinformatiebladen
  • KOMO Attesten en Certificaten van producten
  • ISO 9001 en 14001 kwaliteitscertificaten


Aanvullende informatie

WECAL kan verder op aanvraag aanvullende informatie aanleveren voor diverse producten die ingezet worden in projecten met Duurzaam Bouwen/BREEAM of die onder een buitenlandse Technische goedkeuring zoals ATG of FM Approval geleverd moeten worden. Daarnaast beschikt WECAL voor een groot aantal producten over technische classificatierapporten op het gebied van o.a. brandveiligheid die op aanvraag verstrekt kunnen worden.

Downloads

Staat uw download hier niet bij, neem dan contact met ons op.

[[contact]]

Copyright © 2024 WECAL Dak- & Isolatietechniek

Digital Tools by House of Ambition